KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Beykoz Nuts Kuruyemiş A.Ş (“Hazelnut Republic”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla sizlerden elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemiz amacıyla aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Hazelnut Republic tarafından toplanan kişisel verileriniz:

 • Şirketimizin ticari iş birliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hazelnut Republic web sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Kullanıcılar ile kurulan mesafeli sözleşmelerin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşterilerin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve müşterilere özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • Kullanıcıların açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak müşterilerin tercih ve beğenisi doğrultusunda ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Web sitesi üzerindeki kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Websitesi ziyaretçileri,
 • Ticari elektronik ileti onayı mevcut ziyaretçiler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ziyaretçilere özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • Ziyaretçilerin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak ziyaretçilerin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Ziyaretçi sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere iş süreçlerimizi ve hukuki yükümlülüklerimizi meşru menfaatlerimize uygun olarak yerine getirebilmemiz ve olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere ve tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hizmetlerimizin, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi için hizmet aldığımız iş ortaklarımıza ve ifa yardımcılarımıza; web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, mesafeli satış sözleşmesinin ifa edilmesi, üyelik formu ve diğer formlar üzerinden toplanan kişisel veriler profilleme yapılması ve ilgili kişilerin beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde maskelenmiş kişisel veriler kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin ve müşterilerimizin meşru menfaatini korunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, internet sitemizi ziyaretiniz ile ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler, çerezler, “Bize Ulaşın” bölümünde bulunan formu doldurmanız aracılığıyla tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı (e-mail vs) bilgilerden, kamera ve telefon kayıtlarından, hukuk bürolarından, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılım sistemlerinden toplanabilmektedir. 

 1. Toplanan Kişisel Bilgiler

Hazelnut Republic, internet sitesi üzerinde, kullanıcıların internet sitesine erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak kullanıcılarının;

 • Kimlik Bilgisini 
 • Açık Adres, E-Posta adresi ve Telefon Dahil İletişim Bilgisini
 • Kredi Kartı / Banka Hesap Bilgisini  
 • İşlem Güvenliği Bilgisini
 • IP Bilgisini    
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisini
 • Talep / Şikayet Yönetimi Bilgisini
 • Kullanıcı Bilgisini
 • Olay Yönetim Bilgisini
 • Kullanıcı İşlem Bilgisini

toplayabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Belirtmek isteriz ki, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin sahibi olarak dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bu Aydınlatma Bildirimi’ne ilişkin sorularınız veya yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleriniz için bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Taleplerinize, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

Adres: Paşabahçe mahallesi, Cemal Bey sokak, No: 11/1 Beykoz 34800 İstanbul

Telefon: +90 216 425 32 00

Mail: info@hazelnutrepublic.com

 

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA

 AÇIK RIZA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca, Beykoz Nuts Kuruyemiş A.Ş (“Hazelnut Republic”) olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin sözleşmenin ifası için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

İsim, soy isim, T.C. kimlik numaram, açık adresim, e-posta adresim, telefon numaram, kredi kartı / banka hesap bilgilerim dahil kişisel verilerimin;

 • Şirketin faaliyetleri kapsamında hizmetlerinizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Şirketinizin ticari iş birliklerini, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlaması,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve üye listelerinin oluşturulması,
 • Hazelnut Republic web sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Kurulan mesafeli sözleşmelerin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşterilerin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve müşterilere özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • Yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak tercih ve beğenilerim doğrultusunda ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Web sitesi üzerindeki kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ile erişim yetkilerinin yönetimi ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması ve bildirimlerin yapılması,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

amaçlarıyla işlenmesine; yurt içinde ve yurt dışında hizmetlerinden faydalandığınız, işbirliği içinde olduğunuz şirketlere ve Şirket’in bünyesinde bulunduğu yurt içindeki ve yurt dışındaki grup şirketlerine aktarılmasına, bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi ve Hazelnut Republic tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi beyan ediyorum.